ABIKS SISSEASTUJALE

Laps peab olema vähemalt nii vana, et hakkab sügisel õppima üldkooli I klassis ja soovituslikult on läbinud pilliga eelkooli õppe.

Kui laps võetakse vastu tasemeõppesse, siis saab olema 2 pillitundi ja 2 solfedžotundi nädalas.

I ja II pilli eelistus on vajalik kirjutada sellepärast, et kui ühte pilli soovib õppida väga palju lapsi, siis

teeme sellele pillile pingerea ja esimesed lapsed saavad õppida I eelistuse pilli.

Pingerea järgmised lapsed saavad õppida II eelistuse pilli.

Tasemeõppes võib laps laulda meie kooli koorides tasuta.

Pilliga eelkooli võtame vastu lapsi vanuses 6 – 7 aastat.

Nädalas 1 pillitund 22 minutit ja 1 grupiga laulutund 35 min. 

I ja II pilli eelistus on vajalik kirjutada sellepärast, et kui ühte pilli soovib õppida väga palju lapsi, siis

teeme sellele pillile pingerea ja esimesed lapsed saavad õppida I eelistuse pilli.

Pingerea järgmised lapsed saavad õppida II eelistuse pilli.

Pilliga eelkoolis jätkamiseks tuleb teha igal kevadel (hiljemalt 31.mail) uus avaldus.

Rühma eelkooli võtame vastu 5 – 7 -aastasi lapsi.

2 korda nädalas 35 min laulutund väikses grupis ja tutvumine erinevate pillidega.

Rühma eelkoolis jätkamiseks tuleb teha igal kevadel (hiljemalt 31.mail) uus avaldus.

Pillitund 2-4 last grupis 1 kord nädalas 45 minutit.

Stuudioõppes pole laulutunnid kohustuslikud, aga laps võib laulda meie kooli

koorides ilma lisamaksuta. Solfedžo pole kohustuslik aine stuudioõppes.

Stuudioõppes jätkamiseks tuleb teha igal kevadel (hiljemalt 31.mail) uus avaldus.