ABIKS SISSEASTUJALE

Tasemeõppesse võtame lapsi alates 8. eluaastast, kes on soovituslikult läbinud pilliga eelkooli õppe.

Valida saab I ja II pilli eelistuse. Kui ühte pilli soovib õppida väga palju lapsi, siis teeme sellele pillile pingerea ja esimesed lapsed saavad õppida I eelistuse pilli. Pingerea järgmised lapsed saavad õppida II eelistuse pilli.

Tasemeõppes on kaks 35-minutilist pillitundi ja kaks 35-minutilist solfedžotundi nädalas.

Tasemeõppes õppides võib laps laulda meie kooli koorides tasuta.

.

Pilliga eelkooli võtame lapsi vanuses 6–7 aastat.

Nädalas on 1 pillitund 30 minutit ja 1 grupiga laulutund 30 minutit. 

Valida saab I ja II pilli eelistuse. Kui ühte pilli soovib õppida väga palju lapsi, siis teeme sellele pillile pingerea ja esimesed lapsed saavad õppida I eelistuse pilli. Pingerea järgmised lapsed saavad õppida II eelistuse pilli.

Muusikakoolis õpingute jätkamiseks tuleb teha igal kevadel (hiljemalt 31.mail) uus taotlus.

Rühma eelkooli võtame vastu 5–7aastaseid lapsi.

5-aastastel rühma eelkooli lastel on 2 x nädalas laulutund. 6–7aastastel on 1 x nädalas laulutund ja 1 x nädalas pillidega tutvumise tund. Kõigi tundide pikkus on 30 minutit.

Muusikakoolis õpingute jätkamiseks tuleb teha igal kevadel (hiljemalt 31.mail) uus taotlus.

Stuudioõppes on 45-minutiline pillitund 1 kord nädalas, 2–4 last grupis.

Stuudioõppes õppides võib laps laulda meie kooli koorides tasuta.

Stuudioõppes jätkamiseks tuleb teha igal kevadel (hiljemalt 31.mail) uus taotlus.