Akordionit on hea õppida selleks, et:

• mängida üksi nagu suur orkester
• rikastada muusikaga seltskondlikke piduõhtuid
• mängida tantsusaateks
• koos sõpradega musitseerida
• orelile loodud muusika kõlab hästi ka akordionil
• osaleda Võru Akordionimuusikapäevadel

Muusikakoolis tegutsevad erinevad akordioniansamblid ja –orkester. Saab õppida ka valikbassidega pilli, s.t. et vasaku käe nuppudel saab mängida keerulisi meloodiaid.

Akordioneid on erineva suurusega, lapse kasvades vahetatakse pill suurema vastu.

NB! Õppimise eelduseks on kodus akordioni olemasolu! Pilli ei pea aga kaasa tassima, sest koolis saab mängida muusikakooli pillidel.