VÄIKEKANDLED (7- ja 10-keelne), LÕÕTS, RAHVAPÄRASED KANDLED

Pärimuspille on hea õppida selleks, et:

• hoida elus kohalikule pärimusmuusikale omased märgid ja tähendused n.ö. oma muusikaline emakeel
• tundma õppida meie oma rahva pärimusmuusikat
• aidata kaasa traditsioonilise eluviisi säilimisele pärimusmuusika vallas (repertuaar, pärimuslikud laulu- ja pillimängustiilid, pillide hooldus ja valmistamine, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine jne) 
• rikastada seltskondlikke piduõhtuid
• mängida tantsusaateks
• mängida koos sõpradega ja enda jaoks
• kokku saada teiste maade pärimusmuusikutega festivalidel, ühismängudel, laagrites jne.