Võru Muusikakoolis tegutsevad kaks suurema koosseisuga keelpilliansamblit: nooremate ja vanemate ansambel.

Nooremate keepilliansambel:

Nooremate keelpilliansambel on tegutsenud juba 2002. aastast ning seda on juhendanud  viiuliõpetaja Mirja Randvere koostöös klaverisaatja Jaan Randverega, 2010 aastast on tööd jätkanud Marge Venkov ja klaverisaatja Piret Rips-Laul.

Ansambli tööst võtavad osa peamiselt I-II tasemel (2.- 4. aastat) viiulit või tšellot õppivad õpilased, kelle jaoks koosmäng on üks oluline osa nende muusikaõpingutest. Tihti on motivatsiooni suurendamiseks kaasatud kontsertidele ka päris algajaid, kes suures koosseisus kasvõi lahtise keele tõmbamisega oma panuse annavad. Kõlaliste kogemuste rikastamiseks on keelpillide kõrvale kutsutud ka teiste erialade õpilasi.

Ansamblis mängitakse algul lihtsamaid lastepäraseid lugusid, et lapsed saaksid neile huvi pakkuva muusikalise materjali abil esmased koosmänguoskused. Hiljem lisanduvad ka keerukamad erinevates muusikastiilides lood, milles saab erialatunnis omandatud oskusi proovile panna. Ansamblimäng õpetab eelkõige kuulama samaaegselt ennast ja teisi mängijaid ning sulanduma oma pillihäälega tervikusse. Areneb rütmitunne, muusikaline kuulmine ja mälu, harmooniataju, võõra nooditeksti lugemise oskus. Samas saab palju muusikalisi elamusi, esinemiskogemust, julgust ja koostööoskust. Ansambli koosseisus saavad suurematel kontsertidel esinemisvõimaluse ka need õpilased, kes solistana palju ei esine. Koosmängu sujumiseks on oluline anda igal mängijal omapoolne panus nii tunnis kaasa töötades kui ka kodus oma osa selgeks õppides.

Vanemate keelpilliansambel:

Vanema astme keelpilliorkester alustas tööd 2000. aastal. Algusaastast tänaseni on orkestrit juhendanud Jaan ja Mirja Randvere. Läbi aastate on orkestris olnud jooksvalt kuni 15 mängijat. Aktiivselt on orkestri töös osalenud ka teised keelpilliosakonna õpetajad: Marge Venkov, Mirja Randvere, Juan Jose Restrepo, Lucia Alfonso Sanchis ja Johanna Randvere. Orkestris mängivad III tasemel (5.-8.aastat) viiulit ja tšellot õppivad õpilased ning ka vilistlased.

Oma repertuaaris hoiame teoseid barokkajastust kaasajani, võimalikult erinevates žanrites ja stiilides. Mängime palasid ja ka suurvorme, näiteks instrumentaalkontserte, kus solistideks oma õpilased. Sageli on õpilased ja vilistlased ka laulusolistideks.

Meil on väga head ja tihedad sidemed Põlva Muusikakooli keelpilliorkestriga, kellega koos oleme andnud mitmeid kontserte. Orkester on osa võtnud mitmetest festivalidest nii Eestis kui ka mujal Euroopas.