Aigar Pindmaa

Toetava organisatsiooni esindaja

Veevi Hõrak

Linnavolikogu esindaja, hoolekogu esimees

Jaan Randvere

Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja

Lilii Ploomipuu

Õppurite esindaja

Piret Otsatalu

Toetava organisatsiooni esindaja

Karin Antsov

Lastevanemate esindaja