Dokumendiregister on kättesaadav Võru Linna veebilehelt : dokumendiregister

Privaatsuspoliitikat kajastav link on kättesaadav Võru Linna veebilehelt: http://www.voru.ee/et/privaatsuspoliitika

Võru Linnavalitsuse ja tema hallatavate asutuste ühine dokumendihaldussüsteem on valminud Euroopa Liidu struktuuritoetusel.