Klaverit on hea õppida selleks, et:

• ta on suur ja tore pill
• saada heaks muusikaõpetajaks
• arendada koordinatsiooni
• klaveriansamblis mängida
• kujundada harmoonilist saadet soolopillile või lauluhäälele
• olla kontsertmeistriks keel- ja puhkpillidele
• oma tujusid ja mõtteid väljendada läbi muusika

NB! Õppimise eelduseks on kodus klaveri olemasolu!