Õpperühm
Õppetasu eurodes
 1.1. Tasemeõpe
 1.1.1. süva solistiõpe
26
 1.1.2. süva solistiõpe koos lisapilliga
34
 1.1.3.
 süva koosmänguõpe
26
 1.1.4. süva koosmänguõpe koos lisapilliga
34
 1.1.5. tavaõpe
25
 1.1.6 tavaõpe koos lisapilliga
33
 1.1.7. tava koosmänguõpe
26
 1.1.8. tava koosmänguõpe koos lisapilliga
34
 1.1.9. vabaõpe
28
 1.1.10. vabaõpe koos lisapilliga
36
 1.2. Eelõpe 
 1.2.1. pilliga eelkool
26
 1.2.2. rühma eelkool
20
 1.3. Huviõpe 
 1.3.1. pillistuudio
20
 1.3.2. poistekoor
10
 1.3.3. tüdrukutekoor
10
 1.3.4. orkestri- ja ansambliõpe
5

 1.3.5. täiskasvanuõpe
 akadeemiline tund
 19
 kuu
 76