Väljavõte Võru LV korraldustest 10.05.2023 nr 324 ja 29.11.2023 nr 736

Õppetasu kehtestamine huvikoolides

1. Kehtestada Võru Muusikakoolis lapsevanema poolt õppekulude osaliseks katmiseks
ühes kuus võetav õppetasu õpperühmades järgnevalt:


1.1. Tasemeõpe
1.1.1. süva solistiõpe 30€
1.1.2. süva solistiõpe koos lisapilliga 40€
1.1.3. süva koosmänguõpe 30€
1.1.4. süva koosmänguõpe koos lisapilliga 40€
1.1.5. tavaõpe 30€
1.1.6 tavaõpe koos lisapilliga 40€
1.1.7. tava koosmänguõpe 30€
1.1.8. tava koosmänguõpe koos lisapilliga 40€
1.1.9. vabaõpe 35€
1.1.10. vabaõpe koos lisapilliga 45€
1.2. Eelõpe
1.2.1. pilliga eelkool 30€
1.2.2. rühma eelkool 25€
1.3. Huviõpe
1.3.1. pillistuudio 25€
1.3.2. kooriõpe 10€
1.3.3. orkestriõpe 8€
1.3.4. täiskasvanute pilliõpe akadeemiline tund 25€

kaks akadeemilist tundi ühes kuus 50€

1.3.5. täiskasvanute kooriõpe 10€
1.3.6. täiskasvanute orkestriõpe 8€