Väljavõte Võru LV korraldusest 10.05.2023 nr 324
Õppetasu kehtestamine huvikoolides
Õppetasu alates 10.05.2023
1. Kehtestada Võru Muusikakoolis lapsevanema poolt õppekulude osaliseks katmiseks
ühes kuus võetav õppetasu õpperühmades järgnevalt:

 Õpperühm
Õppetasu eurodes
 1.1.  Tasemeõpe
 1.1.1.  süva solistiõpe
30
 1.1.2.  süva solistiõpe koos lisapilliga
40
 1.1.3.
 süva koosmänguõpe
30
 1.1.4.  süva koosmänguõpe koos lisapilliga
40
 1.1.5.  tavaõpe
30
 1.1.6  tavaõpe koos lisapilliga
40
 1.1.7.  tava koosmänguõpe
30
 1.1.8.  tava koosmänguõpe koos lisapilliga
40
 1.1.9.  vabaõpe
35
 1.1.10.  vabaõpe koos lisapilliga
45
 1.2.  Eelõpe  
 1.2.1.  pilliga eelkool
30
 1.2.2.  rühma eelkool
25
 1.3.  Huviõpe  
 1.3.1.  pillistuudio
25
 1.3.2.  poistekoor
10
 1.3.3.  tüdrukutekoor
10
 1.3.4.  orkestri- ja ansambliõpe
8
 1.3.5.  täiskasvanuõpe         akadeemiline tund 
25