Väljavõte Võru LV korraldusest 20.07.2022 nr 337
Õppetasu kehtestamine huvikoolides
Õppetasu alates 01.09.2022
1. Kehtestada Võru Muusikakoolis lapsevanema poolt õppekulude osaliseks katmiseks
ühes kuus võetav õppetasu õpperühmades järgnevalt:

 Õpperühm
Õppetasu eurodes
 1.1.  Tasemeõpe
 1.1.1.  süva solistiõpe
27
 1.1.2.  süva solistiõpe koos lisapilliga
36
 1.1.3.
 süva koosmänguõpe
27
 1.1.4.  süva koosmänguõpe koos lisapilliga
36
 1.1.5.  tavaõpe
27
 1.1.6  tavaõpe koos lisapilliga
36
 1.1.7.  tava koosmänguõpe
27
 1.1.8.  tava koosmänguõpe koos lisapilliga
36
 1.1.9.  vabaõpe
30
 1.1.10.  vabaõpe koos lisapilliga
39
 1.2.  Eelõpe  
 1.2.1.  pilliga eelkool
27
 1.2.2.  rühma eelkool
22
 1.3.  Huviõpe  
 1.3.1.  pillistuudio
22
 1.3.2.  poistekoor
10
 1.3.3.  tüdrukutekoor
10
 1.3.4.  orkestri- ja ansambliõpe
7
 1.3.5.  täiskasvanuõpe
2 kuu jooksul  5 korda 

100 €