• Solfedžo ehk muusikaline kirjaoskus

  • Muusikalugu

  • Viisikoor (nooremas astmes)

  • Lisapill – tublimad õpilased saavad võimaluse lisaks põhipillile õppida mõnda lisapilli. Valiku võib teha kõikide muusikakoolis õpetatavate pillide hulgast.

Muusikakoolis on ka HUVIÕPPE osakond, kus tegutsevad:

• Poistekoor ja tüdrukute viisikoor 
• Pillistuudio (kitarr, flööt, akordion, väikekannel, löökpillid jne)