Direktor avaldab kiitust eduka osalemise eest Eesti Muusikakoolide Liidu löökpilliõpilaste konkursi “Parim noor instrumentalist 2024” vabariiklikus voorus, kus
Braian Tsirk sai oma vanuserühmas III koha, ning tänab Herman Elrond Oleskit tubli osalemise eest konkursil.
Direktor avaldab tänu õpetaja Gertrud Jeffreyle ja kontsertmeister Kaari Kattaile õppurite suurepärase ettevalmistamise eest.