Väljavõte Võru Linnavalitsuse korraldusest

 

29.08.2018 nr 352

 

Õppetasu kehtestamine huvikoolides

 

1. Kehtestada  Võru Muusikakoolis lapsevanema poolt õppekulude osaliseks katmiseks ühes kuus võetav õppetasu õpperühmades järgnevalt:

Õpperühm

Õppetasu eurodes

1.1. tasemeõpe

 

1.1.1. süvaõpe

25

1.1.2. süvaõpe koos lisapilliga

32

1.1.3. tavaõpe

21

1.1.4 tavaõpe koos lisapilliga

28

1.1.5. vabaõpe

26

1.2. huviõpe

 

1.2.1. pillistuudio

20

1.2.2. poistekoor

10

1.2.3. tüdrukute koor

10

1.2.4. orkestri- ja bändiõpe

5

1.3. muusikaõpetuse eelkool

 

1.3.1. pilliga eelkool

25

1.3.2. rühma eelkool

15

2. Kehtestada  Võru Muusikakoolis täiskasvanu õppetasud järgnevalt:

2.1. täiskasvanu õpe

tund 15

kuu 60

7. Õppetasu rakendatakse 1. septembrist 31. maini. Õpilase puudumisel õppetasu suuruse suhtes ümberarvestusi ei tehta.

9. Korraldust rakendatakse 1. septembrist 2018.