Uudised

Direktor avaldab kiitust eduka osalemise eest vabariikliku konkursi "Parim noor instrumentalist 2020" piirkondlikus voorus kitarri erialal, kus Laura Pärnasalu saavutas oma vanuserühmas II koha; Richard Oppar, Renee Veisveer ja Albert Venkov saavutasid oma vanuserühmas III koha; Oliver Keel, Karola Rõõm, Berta Elyse Palk ja Miina Mariete Pihu said oma vanuserühmas diplomi. Direktor tänab õpetaja Madis Meisterit, Mart Margust, Janek Paeglist ja Peep Petersoni õppurite suurepärase ettevalmistamise eest.

12.03-1.05 on Võru Muusikakool suletud.

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena põhjendatud viia õppetöö ajutiselt distantsõppele. Tuginedes „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus“ § 28 lõikele 3: 

1. Korraldada alates 12.03.2020 õppetöö distantsõppe vormis kuni 01.05.2020. 

 

Direktor avaldab kiitust eduka osalemise eest vabariikliku konkursi "Parim noor instrumentalist 2020" piirkondlikus voorus tšello erialal, kus Tuuli Jõgeva sai I vanuserühmas B- kategoorias diplomi ning pääses edasi vabariiklikku vooru. Direktor tänab osalenud õppureid Samuel Liivi ja Liis Serva ning õpetaja Hanna Anett Peielit ja kontsertmeister Kenny Jose Salazar Pirelat õppurite suurepärase ettevalmistamise eest.

12.03-1.05 on Võru Muusikakool suletud.

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena põhjendatud viia õppetöö ajutiselt distantsõppele. Tuginedes „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus“ § 28 lõikele 3: 

1.        Korraldada alates 12.03.2020 õppetöö distantsõpe vormis kuni 01.05.2020. 

 

Direktor avaldab kiitust eduka osalemise eest vabariikliku konkursi "Parim noor instrumentalist 2020" Lõuna-Eesti piirkondlikus voorus kandle erialal, kus Marken Mürk saavutas 0 vanuserühmas III koha ja Sireliis Viiberg saavutas III vanuserühmas III koha; direktor tänab õpetaja Elise Võsut õppurite suurepärase ettevalmistamise eest.
Muusikakooli välisuks on tööpäevade hommikutel avatud 7.45 - 8.15, et vanemad saaks varem laste pille tuua.

"1. Kehtestada  Võru Muusikakoolis lapsevanema poolt õppekulude osaliseks katmiseks ühes kuus võetav õppetasu õpperühmades järgnevalt:

 

 Õpperühm

Õppetasu eurodes

 1.1.

 tasemeõpe

 1.1.1.

 süvaõpe

25

 1.1.2.

 süvaõpe koos lisapilliga

32

 1.1.3.

 tavaõpe

21

 1.1.4

 tavaõpe koos lisapilliga

28

 1.1.5.

 vabaõpe

26

 1.1.6

 orkestri- ja ansambliõpe

5

 1.2.

 huviõpe

 1.2.1.

 pillistuudio

20

 1.2.2.

 poistekoor

10

 1.2.3.

 tüdrukute koor

10

 1.3.

 muusikaõpetuse eelkool

 1.3.1.

 pilliga eelkool

25

 1.3.2.

 rühmaeelkool

15

 

2.     Kehtestada  Võru Muusikakooli täiskasvanu õppetasud järgnevalt:

 2.1.

 täiskasvanu õpe

 tund

 15

 kuu

 60

                                                                                                                                                         "

3. Korraldust rakendatakse 1. septembrist 2018.