Uudised

Võru Muusikakooli direktor avaldab käskkirjaga kiitust 

Kaari Kattaile, Kristin Vardjale ja Nele Jõgevale 

eduka esinemise eest rahvusvahelisel klaveriansamblite festivalil 10. veebruaril 2018 Valgas 

ning tänab õpetaja Nadežda Sergejevat  õppurite suurepärase ettevalmistamise eest. 

 

 

Õppetasud alates 01.09.2017

 

 

2017/18

Tasemeõppes süvaõpe

24 €

Süvaõpe+lisapill

30 €

Tavaõpe

20 €

Tavaõpe+lisapill

26 €

Täiskasvanu õpe

13 € tund (45 min); 52 € kuus

Pillistuudio

20 €

Poistekoor

10  €

Tüdrukute koor

10  €

Pilliga eelkool

23 €

Rühmaeelkool

15 €

   

 

Kinnitatud Võru LV korraldusega

04.05.2017 nr 203