Uudised

12.03-15.05 on Võru Muusikakool suletud.

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena põhjendatud viia õppetöö ajutiselt distantsõppele. Tuginedes „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus“ § 28 lõikele 3: 

1. Korraldada alates 12.03.2020 õppetöö distantsõppe vormis kuni 15.05.2020. 

 

Muusikakooli välisuks on tööpäevade hommikutel avatud 7.45 - 8.15, et vanemad saaks varem laste pille tuua.

"1. Kehtestada  Võru Muusikakoolis lapsevanema poolt õppekulude osaliseks katmiseks ühes kuus võetav õppetasu õpperühmades järgnevalt:

 

 Õpperühm

Õppetasu eurodes

 1.1.

 tasemeõpe

 1.1.1.

 süvaõpe

25

 1.1.2.

 süvaõpe koos lisapilliga

32

 1.1.3.

 tavaõpe

21

 1.1.4

 tavaõpe koos lisapilliga

28

 1.1.5.

 vabaõpe

26

 1.1.6

 orkestri- ja ansambliõpe

5

 1.2.

 huviõpe

 1.2.1.

 pillistuudio

20

 1.2.2.

 poistekoor

10

 1.2.3.

 tüdrukute koor

10

 1.3.

 muusikaõpetuse eelkool

 1.3.1.

 pilliga eelkool

25

 1.3.2.

 rühmaeelkool

15

 

2.     Kehtestada  Võru Muusikakooli täiskasvanu õppetasud järgnevalt:

 2.1.

 täiskasvanu õpe

 tund

 15

 kuu

 60

                                                                                                                                                         "

3. Korraldust rakendatakse 1. septembrist 2018.