Uudised

Võru Gümnaasium, Võru Kesklinna Kool ja Võru Kreutzwaldi Kool  arvestavad õpingute osana õpilase osalemist Võru Muusikakoolis. Muusikakoolis õppimine võrdub muusikatundides osalemisega üldkoolis.

Kui õpilane soovib üldkooli muusikatunni ajal tulla muusikakooli pillitundi või kasutada muusikatunni aega teiste üldkooli tundide ettevalmistusajana, siis palume lapsevanemal tulla  vastavasisulise sooviga  muusikakooli kantseleisse hiljemalt 1.10.2019.

Muusikakool teeb taotluse õppetunnist vabastamise kohta üldkooli juhtkonnale. Üldkool hindab iga taotlust eraldi ja otsuse teeb üldkooli direktor oma käskkirjaga. Kui otsus on positiivne, siis maikuu lõpus esitab muusikakooli esindaja hinnetelehe/tõendi/tunnistuse õpilase õppetegevuses osalemise/õppetulemuste kohta. 

"1. Kehtestada  Võru Muusikakoolis lapsevanema poolt õppekulude osaliseks katmiseks ühes kuus võetav õppetasu õpperühmades järgnevalt:

 

 Õpperühm

Õppetasu eurodes

 1.1.

 tasemeõpe

 1.1.1.

 süvaõpe

25

 1.1.2.

 süvaõpe koos lisapilliga

32

 1.1.3.

 tavaõpe

21

 1.1.4

 tavaõpe koos lisapilliga

28

 1.1.5.

 vabaõpe

26

 1.1.6

 orkestri- ja ansambliõpe

5

 1.2.

 huviõpe

 1.2.1.

 pillistuudio

20

 1.2.2.

 poistekoor

10

 1.2.3.

 tüdrukute koor

10

 1.3.

 muusikaõpetuse eelkool

 1.3.1.

 pilliga eelkool

25

 1.3.2.

 rühmaeelkool

15

 

2.     Kehtestada  Võru Muusikakooli täiskasvanu õppetasud järgnevalt:

 2.1.

 täiskasvanu õpe

 tund

 15

 kuu

 60

                                                                                                                                                         "

3. Korraldust rakendatakse 1. septembrist 2018.