Õppetöö

Väljavõte Võru Linnavalitsuse korraldusest

 

29.08.2018 nr 352

 

Õppetasu kehtestamine huvikoolides

 

1. Kehtestada  Võru Muusikakoolis lapsevanema poolt õppekulude osaliseks katmiseks ühes kuus võetav õppetasu õpperühmades järgnevalt:

Õpperühm

Õppetasu eurodes

1.1. tasemeõpe

 

1.1.1. süvaõpe

25

1.1.2. süvaõpe koos lisapilliga

32

1.1.3. tavaõpe

21

1.1.4 tavaõpe koos lisapilliga

28

1.1.5. vabaõpe

26

1.2. huviõpe

 

1.2.1. pillistuudio

20

1.2.2. poistekoor

10

1.2.3. tüdrukute koor

10

1.2.4. orkestri- ja bändiõpe

5

1.3. muusikaõpetuse eelkool

 

1.3.1. pilliga eelkool

25

1.3.2. rühma eelkool

15

2. Kehtestada  Võru Muusikakoolis täiskasvanu õppetasud järgnevalt:

2.1. täiskasvanu õpe

tund 15

kuu 60

7. Õppetasu rakendatakse 1. septembrist 31. maini. Õpilase puudumisel õppetasu suuruse suhtes ümberarvestusi ei tehta.

9. Korraldust rakendatakse 1. septembrist 2018.

Ülevaade meie koolis õpetatavatest pillidest:

AKORDION

KEELPILLID

KLAVER

PUHKPILLID

PÄRIMUSMUUSIKA

LÖÖKPILLID

SOOLOLAUL

Loe edasi: Õpetatavad pillid

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

2016/2017. õppeaastal

 •     sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a - 30. oktoober 2016. a;
 •     talvevaheaeg 23. detsember 2016. a - 8. jaanuar 2017. a;
 •     kevadvaheaeg 18. märts 2017. a - 26. märts 2017. a;
 •     suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a - 31. august 2017. a

2017/2018. õppeaastal

 •      vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
 •      vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
 •      vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
 •      vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
 •      vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2018.

SOLFI ÜLESANDED. 

Koostanud Piret Rips-Laul

Intervallide ja akordide kuulamise tabelid:

INTERVALLIDE JA AKORDIDE KUULAMISE TABEL 1

INTERVALLIDE JA AKORDIDE KUULAMISE TABEL 2

Diktaadid:

BASS JA SOOLO

BASS

ASTMEDIKTAAT C

DIKTAAT 1 F duur 

DIKTAAT 2 D moll

DIKTAAT 3 D duur

VII klassi süvaosaonna näidisdiktaat nr 1 As duur 6/8 taktimõõt

 

INTERVALLIDE JA AKORDIDE KUULAMINE 1

 

 


 

Metoodiline õppematerjal muusikakoolide õpilastele noodist laulmise harjutamiseks:

Kaanonite vihik (autor Linda Kasak)


Moodle: Võru Muusikakool

Juhend Moodle kasutajale

 

Orkestritöö toimub  kahes rühmas vastavalt õpilaste arvule ja oskustele.

Põhikoosseisus mängivad II ja III taseme õpilased.

Õpilastele, kes mingil põhjusel ei saa osaleda orkestritöös, püütakse leida võimalus koosmängu harjutamiseks ansamblites.

2014/2015 õppeaastal töötavad orkester ja noorema astme ansambel järgmiselt:

 • vanema astme ja vilistlaste orkester – neljapäeviti kell 16.15  (dirigent on  Heli Raitar)
 • noorema astme orkester –  teisipäeviti 16.15 (juhendaja on  Eero Paltsepp)

Loe edasi: Akordioniorkester

Pärimusmuusika osakonnas on koosmängul oluline roll, 20st õpilasest pooled mängivad mitmes  erinevas ansamblikoosseisus: noorema astme ansamblid, vanema astme ansamblid
Pärimusmuusika osakonna ansamblid on üles astunud kooli kontsertidel, Võru Folkloorifestivalil, Viljandi Pärimusmuusikafestivalil, Tartu rahvamuusikapäeval, Mardilaadal, erinevatel folklooriüritustel Võru maakonnas jne.
Suvistes pillilaagrites aga jämmitakse une arvelt poole ööni.

Võru Muusikakoolis tegutsevad kaks suurema koosseisuga keelpilliansamblit: nooremate ja vanemate ansambel.

Nooremate keepilliansambel

Nooremate keelpilliansambel on tegutsenud juba 2002. aastast ning seda on juhendanud  viiuliõpetaja Mirja Randvere koostöös klaverisaatja Jaan Randverega, 2010 aastast on tööd jätkanud Marge Venkov ja klaverisaatja Elviira Varik.

Loe edasi: Keelpilli koosseisud

Orkestris on Võru muusikakooli õpilased mänginud kooli asutamisest saadik. Õieti asutatigi muusikakool suuresti seepärast, et oli vaja mängijaid kohalikesse orkestritesse. Seda vankrit on läbi aegade vedanud Hendrik Juurikas, Samuel Onno, Helmut Kostabi ning Heino Vildo, kes juhatab puhkpilliorkestrit ka praegu. Muusikakooli orkester on võtnud osa laulupidudest ja esinenud edukalt ka Jaan Orussaare nimelisel orkestrite konkursil, kust on läbi aegade nii mõnelgi korral naastud võidukarikaga.
 
Praegusel hetkel tegutseb Võrus üks orkester – Võru Puhkpilliorkester ning seal mängivad ka muusikakooli õpilased.

Loe edasi: Puhkpilli koosseisud

Sisu lisatakse.