Õppetöö

Väljavõte Võru Linnavalitsuse korraldusest

 

29.08.2018 nr 352

 

Õppetasu kehtestamine huvikoolides

 

1. Kehtestada  Võru Muusikakoolis lapsevanema poolt õppekulude osaliseks katmiseks ühes kuus võetav õppetasu õpperühmades järgnevalt:

Õpperühm

Õppetasu eurodes

1.1. tasemeõpe

 

1.1.1. süvaõpe

25

1.1.2. süvaõpe koos lisapilliga

32

1.1.3. tavaõpe

21

1.1.4 tavaõpe koos lisapilliga

28

1.1.5. vabaõpe

26

1.2. huviõpe

 

1.2.1. pillistuudio

20

1.2.2. poistekoor

10

1.2.3. tüdrukute koor

10

1.2.4. orkestri- ja bändiõpe

5

1.3. muusikaõpetuse eelkool

 

1.3.1. pilliga eelkool

25

1.3.2. rühma eelkool

15

2. Kehtestada  Võru Muusikakoolis täiskasvanu õppetasud järgnevalt:

2.1. täiskasvanu õpe

tund 15

kuu 60

7. Õppetasu rakendatakse 1. septembrist 31. maini. Õpilase puudumisel õppetasu suuruse suhtes ümberarvestusi ei tehta.

9. Korraldust rakendatakse 1. septembrist 2018.

Ülevaade meie koolis õpetatavatest pillidest:

AKORDION

KEELPILLID

KLAVER

PUHKPILLID

PÄRIMUSMUUSIKA

LÖÖKPILLID

SOOLOLAUL

Loe edasi: Õpetatavad pillid

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

2018/2019. õppeaastal

 •      I vaheaeg 22.–28. oktoober 2018;
 •      II vaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;
 •      III vaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;
 •      IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 22. aprill – 28. aprill 2019;
 •      V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019.

2019/2020. õppeaastal

 •      I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019;
 •      II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;
 •      III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;
 •      IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020;
 •      V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.

SOLFI ÜLESANDED. 

Koostanud Piret Rips-Laul

Intervallide ja akordide kuulamise tabelid:

INTERVALLIDE JA AKORDIDE KUULAMISE TABEL 1

INTERVALLIDE JA AKORDIDE KUULAMISE TABEL 2

Diktaadid:

BASS JA SOOLO

BASS

ASTMEDIKTAAT C

DIKTAAT 1 F duur 

DIKTAAT 2 D moll

DIKTAAT 3 D duur

VII klassi süvaosaonna näidisdiktaat nr 1 As duur 6/8 taktimõõt

 

INTERVALLIDE JA AKORDIDE KUULAMINE 1

 

 


 

Metoodiline õppematerjal muusikakoolide õpilastele noodist laulmise harjutamiseks:

Kaanonite vihik (autor Linda Kasak)


Moodle: Võru Muusikakool

Juhend Moodle kasutajale

 

Orkestritöö toimub  kahes rühmas vastavalt õpilaste arvule ja oskustele.

Põhikoosseisus mängivad II ja III taseme õpilased.

Õpilastele, kes mingil põhjusel ei saa osaleda orkestritöös, püütakse leida võimalus koosmängu harjutamiseks ansamblites.

2014/2015 õppeaastal töötavad orkester ja noorema astme ansambel järgmiselt:

 • vanema astme ja vilistlaste orkester – neljapäeviti kell 16.15  (dirigent on  Heli Raitar)
 • noorema astme orkester –  teisipäeviti 16.15 (juhendaja on  Heli Raitar)

Loe edasi: Akordioniorkester

Võru Muusikakoolis tegutsevad kaks suurema koosseisuga keelpilliansamblit: nooremate ja vanemate ansambel.

Nooremate keepilliansambel

Nooremate keelpilliansambel on tegutsenud juba 2002. aastast ning seda on juhendanud  viiuliõpetaja Mirja Randvere koostöös klaverisaatja Jaan Randverega, 2010 aastast on tööd jätkanud Marge Venkov ja klaverisaatja Elviira Varik.

Loe edasi: Keelpilli koosseisud

Sisu lisatakse.