12.03-15.05 on Võru Muusikakool suletud.

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena põhjendatud viia õppetöö ajutiselt distantsõppele. Tuginedes „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus“ § 28 lõikele 3: 

1. Korraldada alates 12.03.2020 õppetöö distantsõppe vormis kuni 15.05.2020.