Direktor avaldab kiitust eduka osalemise eest vabariikliku konkursi "Parim noor instrumentalist 2020" piirkondlikus voorus tšello erialal, kus Tuuli Jõgeva sai I vanuserühmas B- kategoorias diplomi ning pääses edasi vabariiklikku vooru. Direktor tänab osalenud õppureid Samuel Liivi ja Liis Serva ning õpetaja Hanna Anett Peielit ja kontsertmeister Kenny Jose Salazar Pirelat õppurite suurepärase ettevalmistamise eest.