Direktor avaldab kiitust eduka osalemise eest klaverikonkursil "Parim noor instrumentalist 2019" piirkondlikus voorus, kus Liis Kärbla sai I vanuserühmas II koha; Elis Linnasaar sai II vanuserühmas II koha; Laura Potter sai II vanuserühmas III koha; Aurelia Kumm sai IV vanuserühmas III koha; Sven Erik Siirak sai II vanuserühmas diplomi; Liis Merisalu sai II vanuserühmas diplomi; Kristin Vardja sai IV vanuserühmas diplomi; Emma Luht sai IV vanuserühmas diplomi ja tänab osalenud õppurit Kertu Vaherit. Direktor avaldab tänu õpetajatele Nadežda Sergejevale, Žanna Rannale, Annely Kaaslale ja Tiiu Koit´ile õppurite suurepärase ettevalmistamise eest.