Direktor avaldab kiitust eduka osalemise eest madalate vaskpillide konkursil “Parim noor instrumentalist 2019”, kus Robert Luik sai I vanusegrupis diplomi ja Renaldo Alla sai II vanusegrupis diplomi. Direktor tänab õpetaja Jose Antonio Page Ramirezt ja kontsertmeister Grete Jädalit õppurite suurepärase ettevalmistamise eest. Direktor avaldab kiitust eduka osalemise eest klarnetikonkursi "Parim noor instrumentalist 2019" vabariiklikus voorus, kus Annaliis Adamson sai oma vanusegrupis diplomi. Direktor tänab Kert Malõginit ja Sander Punt´i osalemise eest saksofonikonkursi "Parim noor instrumentalist 2019" vabariiklikus voorus ning õpetaja-kontsertmeister Jaan Randveret õppurite suurepärase ettevalmistamise eest.