Võru Muusikakooli direktor avaldab käskkirjaga kiitust 

Kaari Kattaile, Kristin Vardjale ja Nele Jõgevale 

eduka esinemise eest rahvusvahelisel klaveriansamblite festivalil 10. veebruaril 2018 Valgas 

ning tänab õpetaja Nadežda Sergejevat  õppurite suurepärase ettevalmistamise eest.