EE931010220012354019 SEB
EE402200221023350626 Swedbank
 
Võimalus on sõlmida otsekorraldusleping.
Õppetasu suurus võib muutuda vastavalt linnavalitsuse korraldusele.