EE931010220012354019 SEB
EE402200221023350626 Swedbank
 
Võimalus on sõlmida otsekorraldusleping.
 
ÕPPETASU SUURUS VÕIB MUUTUDA VASTAVALT VÕRU LINNAVALITSUSE MÄÄRUSELE 31.08.2018