TASEMEÕPE

Laps peab olema vähemalt nii vana, et hakkab sügisel õppima üldkooli II klassis.

Kui laps võetakse vastu tasemeõppesse, siis saab olema 2 pillitundi ja 2 solfedžotundi nädalas.

PILLIGA EELKOOL

Kui laps on noorem kui 8 aastane, siis on tal hea alustada pilliga eelkoolis.

Nädalas 1 pillitund 22 minutit ja 1 grupiga laulutund 35 min. 

RÜHMA EELKOOL

Kui laps ei oska veel pilli valida, siis oleks hea tulla rühma eelkooli.

2 korda nädalas 35 min laulutund võikses grupis ja tutvumine erinevate pillidega.

STUUDIOÕPE (huviõppe osakond)

Pillitund 2-4 last grupis 1 kord nädalas 45 minutit.

Stuudioõppes pole laulutunnid kohustuslikud, aga laps võib laulda meie kooli

koorides ilma lisamaksuta. Solfedžo pole kohustuslik aine stuudioõppes.

Stuudioõppes  tuleb teha igal aastal uus avaldus siis kui laps

soovib stuudioõppes õppida mitu aastat pilli.

I ja II pilli eelistus on vajalik kirjutada sellepärast, et kui ühte pilli soovib õppida väga palju lapsi, siis

teeme sellele pillile pingerea ja esimesed lapsed saavad õppida I eelistuse pilli.

Pingerea järgmised lapsed saavad õppida II eelistuse pilli.