TASEMEÕPE

Laps peab olema vähemalt nii vana, et hakkab sügisel õppima üldkooli I klassis ja soovituslikult on läbinud pilliga eelkooli õppe.

Kui laps võetakse vastu tasemeõppesse, siis saab olema 2 pillitundi ja 2 solfedžotundi nädalas.

I ja II pilli eelistus on vajalik kirjutada sellepärast, et kui ühte pilli soovib õppida väga palju lapsi, siis

teeme sellele pillile pingerea ja esimesed lapsed saavad õppida I eelistuse pilli.

Pingerea järgmised lapsed saavad õppida II eelistuse pilli.

PILLIGA EELKOOL

Kui laps on noorem kui 7 aastane, siis on tal hea alustada pilliga eelkoolis.

Nädalas 1 pillitund 35 minutit (2 õppurit korraga tunnis) ja 1 grupiga laulutund 35 min. 

Pilliga eelkoolis tuleb teha igal aastal uus avaldus.

I ja II pilli eelistus on vajalik kirjutada sellepärast, et kui ühte pilli soovib õppida väga palju lapsi, siis

teeme sellele pillile pingerea ja esimesed lapsed saavad õppida I eelistuse pilli.

Pingerea järgmised lapsed saavad õppida II eelistuse pilli.

RÜHMA EELKOOL

Rühma eelkoolis saab õppida alates neljandast eluaastast.

Kui laps ei oska veel pilli valida, siis oleks hea tulla rühma eelkooli.

2 korda nädalas 35 min laulutund väikses grupis ja tutvumine erinevate pillidega.

Rühma eelkoolis tuleb teha igal aastal uus avaldus.

STUUDIOÕPE (huviõppe osakond)

Pillitund 2-4 last grupis 1 kord nädalas 45 minutit.

Stuudioõppes pole laulutunnid kohustuslikud, aga laps võib laulda meie kooli

koorides ilma lisamaksuta. Solfedžo pole kohustuslik aine stuudioõppes.

Stuudioõppes  tuleb teha igal aastal uus avaldus.