Dokumendiregister on kättesaadav Võru Linna veebilehelt : dokumendiregister

Võru Linnavalitsuse ja tema hallatavate asutuste ühine dokumendihaldussüsteem on valminud Euroopa Liidu struktuuritoetusel.